Generatiemanagement

De Nieuwe Traditie is er speciaal voor bedrijfsfamilies die van generatie op generatie succesvol willen zijn.

transparant2

De-Nieuwe-Traditie-payoff

 

 

Nieuws voor bedrijfsfamilies

DE NIEUWE TRADITIE

In onze naam zit een paradox besloten: het dilemma van vernieuwing en traditie. Dat is precies waar bedrijfsfamilies mee te maken krijgen: jong en oud komen samen, vasthouden en loslaten tegelijk, rolverwarring, en patronen binnen de familie en bedrijf botsen. Wij maken bedrijfsfamilies hiervan bewust, tonen begrip en kweken moed om met deze dilemma’s om te gaan.

Onze leerprogramma’s stimuleren de persoonlijke groei, de leiderschapsontwikkeling en de onderlinge samenwerking bij:

  • de nieuwe generatie ondernemers,
  • zij die al stevig in het zadel zitten,
  • de generatie die het ondernemen over gaat laten aan de nieuwe generatie.

Onze gespreksbijeenkomsten maken het mogelijk onderwerpen die niet zo makkelijk bespreekbaar zijn bespreekbaar te maken. Families en de bestuurders van hun onderneming worden zo gestimuleerd zich bewust te zijn van de familiedynamiek en hoe deze hanteerbaar te maken voor familie en bedrijf

Zodra er sprake is van opvolging van eigendom, zeggenschap en leiderschap, kan er een onbalans ontstaan in de belangen en behoeften van alle betrokkenen.
Onze aanpak voor familieopvolging is interdisciplinair, biedt zowel de opvolgers als de overdragers een eigen coach, zorgt voor inhoud en structuur in het proces, houdt rekening met de belangen en behoefte van alle betrokkenen en leert hen op tijd dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan.
De nieuwe generatie is dan instaat om dat gene vast te pakken wat nog niet van hen is en de huidige generatie heeft het vertrouwen om hun plaats vrij te geven zonder het contact te verliezen.

Wanneer tijdens de transitie van het leiderschap blijkt dat er tijdelijk extra competenties nodig zijn op bestuursniveau dan beschikken wij over een netwerk van uiterst competente professionals die als toezichthouder of als medebestuurder versterking kunnen bieden zodat de nieuwe generatie haar plek kan innemen.

Historie

DE NIEUWE TRADITIE  bestaat sinds 2014 als raadgever voor bedrijfsfamilies;  Jeannette van den Ingh, Kees Burghgraef en Gérard Lentz zijn de grondleggers. Meer informatie