Generatiemanagement

De Nieuwe Traditie is er speciaal voor bedrijfsfamilies die van generatie op generatie succesvol willen zijn.

transparant2

De-Nieuwe-Traditie-payoff

 

 

Nieuws voor bedrijfsfamilies

  • Familiebedrijven-De Nieuwe Traditie

De hele bedrijfsfamilie in beeld

Als raadgever van bedrijfsfamilies worden we gevraagd dilemma’s hanteerbaar te maken die ontstaan bij generatiewisselingen. Vaak krijgen we dan te maken met een complexe dynamiek [...]

  • De Nieuwe Traditie - familiebedrijven

Familiebedrijven generaties lang gezond

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat familiebedrijven bij de transitie van leiderschap, eigendom en zeggenschap naar een volgende generatie bovengemiddeld grote risico’s lopen. 1Slechts 30% [...]

DE NIEUWE TRADITIE

DE NIEUWE TRADITIE is het resultaat van een co-creatie. Ieder van ons is vanuit zijn eigen discipline nauw betrokken bij familiebedrijven.

Onze leerprogramma’s stimuleren de persoonlijke groei, de leiderschapsontwikkeling en de onderlinge samenwerking bij:

  • de nieuwe generatie ondernemers,
  • zij die al stevig in het zadel zitten,
  • de generatie die het ondernemen over gaat laten aan de nieuwe generatie.

Onze gespreksbijeenkomsten maken het mogelijk onderwerpen die niet zo makkelijk bespreekbaar zijn bespreekbaar te maken. Families en de bestuurders van hun onderneming worden zo gestimuleerd zich bewust te zijn van de familiedynamiek en hoe deze hanteerbaar te maken voor familie en bedrijf

Zodra er sprake is van opvolging van eigendom, zeggenschap en leiderschap, kan er een onbalans ontstaan in de belangen en behoeften van alle betrokkenen.
Onze aanpak voor familieopvolging is interdisciplinair, biedt zowel de opvolgers als de overdragers een eigen coach, zorgt voor inhoud en structuur in het proces, houdt rekening met de belangen en behoefte van alle betrokkenen en leert hen op tijd dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan.
De nieuwe generatie is dan instaat om dat gene vast te pakken wat nog niet van hen is en de huidige generatie heeft het vertrouwen om hun plaats vrij te geven zonder het contact te verliezen.

Wanneer tijdens de transitie van het leiderschap blijkt dat er tijdelijk extra competenties nodig zijn op bestuursniveau dan beschikken wij over een netwerk van uiterst competentie professionals die als toezichthouder of als medebestuurder versterking kunnen bieden zodat de nieuwe generatie haar plek kan innemen.